Członkowie

Aktualnie stan członków Spółdzielni wynosi 262 osoby, w tym pracujących 113 osób.