Zarząd

  • Jerzy Ziemski – Prezes Zarządu Spółdzielni
  • Leokadia Pieróg – Wiceprezes Zarządu Spółdzielni
  • Danuta Świerczek – Główny Księgowy, Członek Zarządu