Struktura

I. PREZES ZARZĄDU
  I.1.Dział Spraw Pracowniczych i Samorządowych
  I.2.Dział Administracyjno-Techniczny
 
II. WICEPREZES ZARZĄDU
  II.1. Dział Handlu i Produkcji
  II.1.1.Zakład Piekarsko-Ciastkarski
  II.1.2.Piekarnia nr 2
  II.1.3.Detal

III. GŁÓWNY KSIĘGOWY
  III.1.Dział Księgowości i Sprawozdawczości