O firmie
HISTORIA FIRMY
 Historia działalności organizacji spółdzielczych na terenie Mielca sięgają początku XX w. Rodowód dzisiejszej PSS należy wywodzić od http://mielec.spolem.org.pl/img/mielec_340591749.jpgpowstałej właśnie w 1909r. KASY STEFCZYKA w Mielcu – organizacji o spółdzielczym charakterze, której celem była pomoc dla ubogiej ludności miejskiej i wiejskiej. Założyciele i członkowie tej kasy byli potem działaczami Spółdzielni Spożywców. Spółdzielnia rozpoczęła działalność handlową od jednego sklepu wielobranżowego mieszczącego się w pomieszczeniach Sądu Powiatowego. Mimo niesprzyjającego okresu okupacji dość szybko wzrastała liczba członków Spółdzielni oraz rosła jej baza gospodarcza. Najbardziej ożywioną działalność gospodarczą Spółdzielnia prowadziła w latach 1956-1975, w którym to okresie nastąpił dynamiczny rozwój placówek handlowych, otwierane były zakłady gastronomiczne, rozszerzały swoją działalność zakłady produkcyjne oraz prowadzona była działalność usługowa w Ośrodku „Praktyczna Pani” np. fryzjerstwo, krawiectwo, wypożyczalnia sprzętu oraz art. gospodarstwa domowego. Z biegiem lat zmieniał się nasz status prawny tj. na początku byliśmy Spółdzielnią działającą na własny rozrachunek, następnie byliśmy oddziałem  „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Rzeszowie i znów od roku 1983 samodzielną „Społem” PSS w Mielcu z własnym majątkiem jako niezależny podmiot gospodarczy. Kolejne lata działalności Spółdzielni (1990-2005) to bardzo trudny, niestabilny okres, który był odbiciem przemian społeczno-gospodarczych związanych głównie z wdrażaniem gospodarki rynkowej. http://mielec.spolem.org.pl/img/mielec_102260053.jpg Prywatyzacja jaka w tym okresie nastąpiła wymusiła szereg zmian w strukturze działalności Spółdzielni, a jej efektem było ograniczenie działalności poprzez likwidację części placówek handlowych, lokali gastronomicznych oraz punktów usługowych. Konieczność sprostania wymogom rentowności zmusiła Zarząd Spółdzielni do przekazania niektórych obiektów własnych w dzierżawę i uzyskania z tego tytułu dodatkowych wpływów dla Spółdzielni. Sytuacja ta spowodowała znaczne ograniczenie zatrudnienia oraz zmniejszenie liczby członków Spółdzielni. W tym okresie dynamicznie rozwijała się sieć prywatnych sklepów, w tym również sklepów wielkopowierzchniowych. Dzięki trafnym i skutecznym działaniom podejmowanym w zakresie działalności gospodarczej, racjonalnego wykorzystania zasobów majątkowych sytuacja finansowa Spółdzielni uległa znacznej poprawie od 2006 roku. http://mielec.spolem.org.pl/img/mielec_862647875.jpg  ”Społem” PSS Mielec w dalszym ciągu jako firma zajmująca się przede wszystkim działalnością handlową stara się sprostać oczekiwaniom swoich klientów, zapewniając im szeroką ofertę asortymentową, wygodne zakupy, rzetelną, miłą i sprawną obsługę w naszych placówkach detalicznych. Rozszerzona została nasza oferta o usługi typu doładowania kart telefonicznych i mielenie mięsa na życzenie klienta. Na bieżąco oferujemy również wybrane towary z niskimi konkurencyjnymi cenami detalicznymi, które są eksponowane w atrakcyjnych miejscach sklepów.
W dobie konkurencyjności podmiotów handlowych niezbędnym elementem działalności jest podnoszenie standardu i estetyki naszych placówek detalicznych. W ostatnich latach poprawiamy ich wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną m.in. placówki handlowe zostały wyraźnie oznakowane loga Spółdzielni, posiadają jednakową kolorystykę i wyróżniają się na rynku.
W 2008r. przeprowadzono kompleksową modernizację sklepu „Tęcza”, a w 2010r. poniesiono duże nakłady finansowe na modernizację Domu Handlowego „Ikar”.
„Społem” PSS Mielec od lat jest znanym na rynku mieleckim producentem wysokiej jakości wyrobów piekarskich i ciastkarskich, które są oferowane zarówno w naszej sieci handlowej jak i innych placówkach na terenie powiatu mieleckiego. Produkcja prowadzona jest w dwóch zakładach produkcyjnych tj. w Zakładzie Piekarsko-Ciastkarskim i Piekarni nr 2.

„Społem” PSS Mielec jest firmą handlowo-produkcyjno-usługową. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 9-ciu placówkach, działalność produkcyjną w 2-ch zakładach produkcyjnych oraz zajmuje się wynajmem wolnych powierzchni handlowych. Jesteśmy rzetelnym, solidnym i wypłacalnym partnerem handlowym cieszącym się dobrą opinią. Priorytetem w działaniach naszej Spółdzielni jest wysoka jakość oferowanych towarów, w tym wyrobów piekarsko-ciastkarskich własnej produkcji oraz profesjonalna obsługa klientów zapewniana ze strony pracowników z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Pomimo dużej konkurencji uzyskujemy dodatnie wyniki ekonomiczne i śmiało patrzymy w przyszłość.